Anhydritové podlahy

V rámci našich prací již několik let úspěšně aplikujeme anhydritové podlahy jak v rodinných či bytových domech , tak v průmyslových a komerčních objektech.

Základní výhodou anhydritových směsí je kromě redukce tloušťky vrstvy, která umožňuje účinnější přenos tepla také aplikace při které vzniká rovný a hladký povrch, bez nutnosti dalších vyrovnávacích vrstev. Investoři ocení kvalitu díla úměrně vynaloženým prostředkům. Jako podlahovou krytinu lze použít jakékoli běžně používané podlahové krytiny včetně dlažeb.

 Vývoj technologií nám v dnešní době umožňuje aplikovat přes 30m3 anhydritové směsi denně. Výhody, které souvisí s pokládkou dopravním zařízením a technologií TransMix jsou zejména stálá kvalita směsi po celý průběh realizace, Vám klientům je dodáváno a účtováno jen množství skutečně spotřebované, není tedy nutné řešit výpočty spotřeby a objednaného množství , případně kam na stavbě s přebytky směsi v autodomíchávačích či, kde ještě vzít chybějících pár dm3 směsi

Pro zpracování Vaší cenové nabídky postačí základní informace, jako jsou: místo pokládky, tloušťka pokládaného materiálu a výměra ploch.

Skladby AE potěrů MFC Anhydrit 020

Po vzájemném odsouhlasení rozsahu a cenové nabídky, náš technik provede kontrolu připraveného podkladu, navrhne rozsah a velikost dilatací, případně Vám pomůže s řešením této fáze projektu či zajistí dokončení přípravy pro vlastní pokládku včetně vlastní realizace anhydritových podlah.

Výhodná je rovněž redukce síly potěrové vrstvy, což umožňuje účinnější přenos tepla. Po nanesení se vrstva potěru odvzdušňuje pomocí jemného natřásání, při kterém vzniká rovný a hladký povrch. Investoři ocení kvalitu díla úměrně vynaloženým prostředkům. Jako podlahovou krytinu lze použít jakékoli běžně používané podlahové krytiny včetně dlažeb.

Anhydritové potěry se míchají a dopravují pomocí speciálního transportního míchacího a dopravního zařízení TransMix, nebo jsou namíchány v betonárně a dopravují se pomocí autodomíchávačů, v tomto případě je třeba přizvat k pokládce čerpadlo. Podlahový potěr na bázi anhydritu se na připravený podklad nanáší v tekutém stavu. Denní výkon činí cca 1000 m2. V bytové výstavbě se litý podlahový potěr uplatňuje stále častěji při instalaci topení v podlaze. Nevytváří se dutiny a jsou těsně obklopeny topné trubky umístěné v podlaze. Výhodná je rovněž redukce síly potěrové vrstvy, což umožňuje účinnější přenos tepla. Po nanesení se vrstva potěru odvzdušňuje pomocí jemného natřásání, při kterém vzniká rovný a hladký povrch. Investoři ocení kvalitu díla úměrně vynaloženým prostředkům. Jako podlahovou krytinu lze použít jakékoli běžně používané podlahové krytiny včetně dlažeb. Je třeba dodržet podmínky o pokládce dané výrobcem.

Více o směsi na bázi síranu vápenatého

Lité Anhydritové potěry MFC 020 (min.20 MPa) a MFC 030 (min.30 MPa) se uplatňují v rodinných domcích, bytových domech, kancelářích, školách, hotelích a ostatních objektech občanské vybavenosti.

NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY BYSTE MĚLI VŽDY DODRŽET:

 • minimální teplotu při pokládce (teplota místnosti): 5 °C
 • maximální teplotu při pokládce (teplota místnosti): 30 °C
 • zabránit v době tuhnutí průvanu
 • při velmi vysoké vzdušné vlhkosti je účelné provést nárazové odvětrání
 • zabránit přímému slunečnímu záření na podlahu
 • podlaha je zpravidla po 1 dni pochozí a částečně zatížitelná po 5 dnech (50% konečné pevnosti)
 • vrstvu kladeného anhydritu min. 30mm a max. 65mm

Míchací a dopravní zařízení TransMix je určeno především pro výrobu tekutých potěrů a to přímo na stavbě zákazníka. Je vybaveno zásobníky surovin, míchačkou a šnekovým čerpadlem, kterým je čerstvý potěr dopravován přímo na místo uložení.

Hlavní výhody TransMixu :

 • plně automatizovaná výroba s přesným dávkováním surovin zaručuje kvalitu potěru
 • Anhydritové potěry MFC dosahují vynikajících pevností.
 • na stavbě je TransMix pouze po dobu nezbytně nutnou k pokládce potěru
 • výroba i doprava potěru je kontinuální, odpadají prostoje pracovníků a strojů
 • je vyrobeno pouze množství potřebné pro danou plochu - minimalizace vícenákladů
 • okamžitá kontrola spotřeby 
 • minimální požadavky na zařízení staveniště

Kontaktujte nás pro Vaši cenovou nabídku litých anhydritových podlah.

Máte dotaz? Kontaktujte nás

Hledáte dodavatele hrubé stavby, stavby domu nebo rekonstrukce bytového domu či bytu? Vybíráte z více stavebních firem? Kontaktujte nás, rádi Vám vypracujeme naši cenovou nabídku.

Baucom s.r.o.

Trnkova 158
628 00 Brno
Mobil: +420 731 616 424
E-mail: baucom@baucom.cz MAPA

Rekonstrukce bytových domůVýstavba rodinných domůRekonstrukce
bytů
Půdní
vestavby
Admininistrativní budovyProjektová dokumentace